Per pujar i baixar les escales de manera segura hi muntem un passamà.